Vizyon Kauçuk

0212 595 48 14

Monomer Nedir?

Monomer kimi zaman kimya derslerin de kimi zamanda biyoloji derslerin de geçmekte olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda Monomer nedir? Monomer yapılı ne demek? Monomer çeşitleri ne özellikleri nelerdir şeklinde sorulan soruların yanıtlarını sizin için detaylarıyla derledik.

“Yunan dil kökenine bağlı olan Monomer ifadesinin Türkçedeki kelime anlamı ise tek parça demek olmaktadır. Monomer ifadesinin sözcük olarak analizinin yapılması durumunda ise “mono” bir demek anlamına gelmekte iken “mer” ise parça anlamı taşımaktadır. Monomerler sentetik ve doğal monomerler, doğrusal ve halkasal monomerler, polar yahut polar olmayan monomerler olarak sınıflandırılmaktadır.”

Monomer, mikro moleküller kategorisine ait olan bir ifadedir.

Monomer Nedir?

Monomer, mikro moleküller kategorisine ait olan bir ifadedir. Dev moleküller ya da makromoleküller meydana getirmek doğrultusunda bir araya getirilebilmekte olan en küçük kararlı saf madde formudur. Özdeş monomer madde, polimerler olarak tanımlanan dev moleküller meydana getirmek için farklı kimyasal bağ türleri vasıtasıyla bir araya gelir.

Monomer Yapılı Ne Demek?

Monomer ile alakalı olarak çok fazla insanın merak ettiği konulardan biri de monomer yapılı ne demek sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasında literatürde belirli bir monomer boyut aralığının varlığı söz konusu değildir. Bunun sebebi ise farklı kategorilerde yer alan ve hatta aynı kategoride bulunan monomerlerin boyut olarak değişebilir olmasıdır.

Bir monomeri tanımlamanın en kolay yolu ise, söz konusu monomerin yapısına bakmak olmaktadır. Her zaman beraber, söz konusu sınıfın genel formülüne uygun bir moleküler formüle sahip durumda olan benzersiz bir molekül meydana getiren farklı atom kombinasyonları barındırır. Konun dana net bir şekilde anlaşılır olması adına bir örnek verilebilir. Buna göre, karbonhidrat monomerler için genel formül (CH2O)x olmaktadır.

Monomer Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Monomerler küçük moleküller halinde bulunmakta olup kimyasal bağlar araccılığıyla daha büyük moleküllerin temelini meydana getirirler. Bu birimler tekrarlanarak birleştirildiğinde ise bir polimer meydana gelir. Monomerler ayrıca dünyada bulunan canlı organizmaları meydana getiren doğal polimerler haline gelirler. Monomer çeşitleri olan bir yapıdır. Buna göre monomer çeşitleri ve özellikleri şunlardır:

Doğada Monomerler: Doğal dünyada bulunan monomerler arasında basit şekerler, amino asitler, yağ asitleri venükleotitler ver bulunur. Doğada monomerler diğer bileşikleri oluşturmak için birbirine bağlanır. Proteinler, karbonhidratlar ve yağlar formundaki besinler, birkaç monomerin bağlantısından oluşur.

Basit Şeker Monomerleri: Basit şekerler, monosakkaritler olarak tanımlanan monomerlerdir. Monosakkaritler karbon, oksijen ve hidrojen molekülleri içerir. Bu monomerler, gıdalarda bulunan enerji depolamakta olan moleküller konumundaki karbonhidratlar olarak bilinen polimerleri meydana getiren uzun zincirler oluşturabilmektedir. Glikoz, C6H12O6 formülüne sahip durumda olan bir monomer olup baz formunda on iki hidrojen, altı karbon ve altı oksijene sahiptir. Glikoz başlıca bitkiler olan fotosentez aracılığıyla yapılır ve hayvanlar için nihai yakıt olma özelliği taşır.

Yağ Monomerleri: Yağlar bir çeşit lipit, hidrofobik (su itici) polimerlerdir. Yağlar için baz monomer, yağ asitleriyle birleştirilmiş hidroksil grupları barındıran üç karbon içermekte olan alkol gliseroldür. Yağlar, basit şeker niteliğindeki glikozdan iki kat daha fazla düzeyde enerji verir. Bundan dolayı yağlar hayvanlar açısından bir tür enerji depolama görevi görmektedir. İki yağ asidi ve bir gliserol içermekte olan yağlara diasilgliserol yahut fosfolipit adı verilir. Üç yağ asidi kuyruğu ve bir gliserol ihtiva eden lipitlere triasilgliseroller, katı ve sıvı yağlar adı verilir.

Amino Asitler- Proteinlerin Monomerleri :Bir amino asit, doğada mevcut olan bir polimer olan proteinin bir alt birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı bir amino asit proteinin monomeri olmaktadır. Bazik bir amino asit, bir karboksil grubu (COOH), bir amin grubu (NH3) ve de bir R grubu yani yan zincir bulunan bir glikoz molekülünden yapılır. 20 amino asit bulunmakta olup proteinleri yapmak maksadıyla çeşitli kombinasyonların da kullanımı söz konusudur. Proteinler canlılık niteliği taşıyan organizmalar için çok sayıda fonksiyon sağlar.

Monomer Olarak Nükleotidler: Nükleotidler, amino asitlerin inşası amacıyla bir plan görevi görmekte olup proteinleri içermektedir. Nükleotidler organizmalar için enerji aktarır ve bilgi depolar.

Plastik Monomerler: Polimerizasyon, kimyasal tepkimeler vasıtasıyla sentetik polimerlerin meydana gelişini temsil eder. Monomerler zincir olarak insan yapımı olan polimerlerle birleştirildiği taktirde, bu maddeler plastik haline gelir. Polimerleri meydana getiren monomerler, yapmış oldukları plastiklerin özelliklerini belirlemeye yardımcı olurlar.

Ürünler

Kauçuk Nedir? Kauçuk Ne İşe Yarar?

Günlük hayatımızın hemen hemen her noktasında yer alan ve endüstride önemli bir yere sahip olan kauç…

Polimer Nedir?

Latince ‘Poli’ çok sayıda anlamına gelir. Polimer, birçok molekülün kimyasal bağlarla bi…

Monomer Nedir?

Monomer kimi zaman kimya derslerin de kimi zamanda biyoloji derslerin de geçmekte olan bir konu olar…